Best Selling

Best Selling

Supreme Aroma Ba Kut Teh (Herbs and Spices Mix)
RM11.50
Digest-Plus Powder
RM35.00
Shao Hsing Hua Tiao Chiew
RM22.20
WuZi Yan Zong Wan
RM27.70
Tong Ren Tang Ban Lam Gan Chung Jai (Sugar Free)
RM16.50
Wu Chia Pi Chiew
RM45.00
Yang Sheng Chiew
RM65.60
Liu Wei Wan
RM19.00
Cordyceps Capsule
RM89.00
Tigerus Tiger Milk Mushroom
RM148.00
Collagen Bird’s Nest Drink (180ml)
RM10.90
Tong Ren Tang Renshen Guipi Wan
RM17.80
Ba Zhen Wan (concentrated pills)
RM9.40
MingZhu Bai Feng Wan
RM93.00
Xiao Yao Wan (concentrated pills)
RM12.70
Bamboo Salt Premier Drink
RM149.00
Min Shan Brand Liu Wei Di Huang Wan (concentrated pills)
RM13.30
Jiao Gu Lan Tea
RM12.30